Interwencyjne leczenie bólu – krioanalgezja

Krioanalgezja (kriolezja) i inne procedury interwencyjnego leczenia bólu wykorzystuje się w przypadkach kiedy nie ma możliwości usunięcia przyczyny bólu, który jest objawem choroby i stanów patologicznych toczących się w tkankach i narządach. W leczeniu wykorzystuje się procedury, które umożliwiają oddziaływanie na pnie nerwowe i ich gałęzie na całej drodze przewodzenia bólu. Pierwszy raz tego rodzaju zabieg wykonany był w 1901 roku w leczeniu rwy kulszowej. Jako lekarstwa użyto kokainy. Do dzisiaj podaje się leki w okolice nerwów obwodowych, nerwów czaszkowych, korzeni rdzeniowych i do przestrzeni zewnątrzoponowej. Sporadycznie natomiast wykonuje się neurolizy chemiczne (alkohol etylowy) w celu zniszczenia tkanki nerwowej.

W przypadkach szczególnie opornych na leczenie przeprowadza się skomplikowane zabiegi przecinając włókna nerwowe przewodzące ból na całej długości do mózgu włącznie. Mechaniczne zniszczenie nerwów obwodowych jest rozwiązaniem ostatecznym z powodu jednoczesnego uszkodzenia włókien ruchowych. Prawdopodobne jest też wytworzenie się nerwiaka w miejscu przecięcia, który dalej stymuluje bodźcie bólowe.

Obecnie najczęściej wykonywane procedury neurodestrukcyjne wykorzystują zjawiska termiczne. W RF termolezji przy pomocy prądu o częstotliwości radiowej wytwarzana i kontrolowana jest temperatura około 80stopni C. Natomiast w krioanalgezji urządzenie na końcu sondy umieszczonej w okolicy nerwu wytwarza temperaturę około -80 stopni C. Takie przedziały temperatur powodują rozkojarzenie przewodnictwa nerwowego bez uszkodzenia ciągłości włókna nerwowego.

Jak wspomniano wyżej krioanalgezja to zabieg, którego celem jest wyłączenie funkcji czuciowych wybranych struktur nerwowych przy zastosowaniu niskich temperatur. Wytwarzana na końcu sondy kula lodowa niszczy elementy tkanki nerwowej przenoszące informacje bólowe, nie powodując trwałego uszkodzenia struktur nerwowych. Dlatego pozwala na spokojną regenerację nerwów, eliminując przy tym możliwość wystąpienia nerwiaka. Zabieg jest mało inwazyjny, bezpieczny i przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Wykonywany w trybie ambulatoryjnym pod kontrolą USG. Skuteczny, redukuje ból  na okres od kilku miesięcy do kilku lat. Umożliwia szybki powrót do normalnej aktywności.

 

images (4)Najczęściej wykonywany:

– w chorobie zwyrodnieniowej i przeciążeniowej kręgosłupa (tzw. facet syndrom) w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym.
– różnego rodzaju neuralgiach: potylicznej, nadłopatkowej, biodro-pachwinowej, międzyżebrowej.
– bolesnych nerwiakach np. nerwiak Mortona
– bólu kości guzicznej  i dysfunkcji stawu krzyżowo-biodrowego
– zespołach cieśni: zespół łokcia tenisisty i golfisty
– zespół bolesnego barku.

 

‘Blokada nerwu”
Tak zwana blokada nerwów jest podaniem leku znieczulającego miejscowo najczęściej razem ze sterydowym lekiem przeciwzapalnym w okolicę pnia nerwu, jego gałęzi lub w okolicę chorej tkanki. W tym celu procedura przeprowadzana jest pod kontrolą rtg lub usg. Doświadczony specjalista potrafi wykonać zabieg bez konieczności obrazowania ale ze wspomaganiem stymulatora nerwów obwodowych. Zabieg jest nieskomplikowany, bezpieczny, wykonywany w trybie ambulatoryjnym.

Chorobą w której zabiegi neurodestrsukcyjne wykonywane są najczęściej to choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa. Jest ona najczęstszą przyczyną bólu przewlekłego. Dotyczy ponad połowy populacji po 65 roku życia i w związku z przedłużaniem się średniej długości życia ta grupa będzie coraz liczniejsza.

 

0177Przyczyną bólu, sztywności i ograniczenia ruchomości w chorobie zwyrodnieniowej czy przeciążeniowej kręgosłupa są zmiany w stawach międzykręgowych. Proces dotyczy najczęściej wielu stawów w kilku segmentach. Procesy patologiczne toczą się w obrębie chrząstki stawowej oraz obszarów podchrzęstnych kości co prowadzi do wystąpienia objawów klinicznych. W samej chrząstce stawowej nie ma zakończeń nerwowych a dolegliwości bólowe powstają w wyniku podrażnienia receptorów bólowych w otaczających tkankach. W przebiegu choroby zwyrodnieniowej ból powstaje z kilku przyczyn: niestabilności stawu, wzrostu ciśnienia śródkostnego, zmian zapalnych w błonie maziówkowej, tworzenia drażniących tkanki osteofitów.

(Kolejną liczną grupą u której wykonuje się tego rodzaju zabiegi to blokady pni nerwowych i ich gałęzi np.  blokady nerwu kulszowego, które wykonywane są na całej jego długości z dostępu przedniego, tylnego przez pośladek, pod pośladkiem nad dołem kolanowym oraz pod kolanem jego gałęzi oraz dalej obwodowo. Podobnie inne nerwy, międzyżebrowe, potyliczne, gałęzie splotu ramiennego)

Kolejnym wskazaniem do wykonania zabiegów neurodestrukcyjnych jest zapalenie stawów krzyżowo biodrowych.

Zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego obecnie częściej nazywane dysfunkcją stawu krzyżowo-biodrowego (sacro-iliac joint dysfunction), jest przyczyną bólu w okolicy krzyżowej i lędźwiowej częściej niż bywa rozpoznawane. Ból pleców promieniujący do pośladów, pachwin, bioder i nóg, połączony ze sztywnością pleców a nasilający się podczas chodzenia , wchodzenia po schodach, wstawania mylony bywa z dyskopatią lędźwiową, chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa i bioder.


sacroiliac-joint-pain4W przypadku zespołów bólowych opornych na leczenie farmakologiczne i rehabilitację oraz jeżeli nie zachodzą wskazania do leczenia operacyjnego lub z powodu przeciwwskazań nie można chorego operować to wykonujemy tak zwaną blokadę zewnątrzoponową.

Blokada zewnątrzoponowa to procedura polegająca na podaniu leków do przestrzeni zewnątrzoponowej kanału kręgowego. Wykorzystuje się trzy rodzaje dostępu do przestrzeni epiduralnej kanału kręgowego: międzylaminarny, przez otwór międzykręgowy oraz rozwór w kości krzyżowej. Ten ostatni jest najczęściej stosowany ponieważ wydaje się być najmniej skomplikowany. Przeprowadzany w zespołach bólowych odkręgosłupowych z dominującym w obrazie klinicznym zespołem korzeniowym (rwą kulszową). Najczęściej wykonujemy w leczeniu dyskopatii lędźwiowej nie poddającej się rehabilitacji, nie kwalifikującej się do leczenia operacyjnego lub kiedy zachodzą przeciwwskazania do operacji. W kręgozmykach i stenozach kanału kręgowego przebiegających bez deficytu neurologicznego(niedowłady).W zespołach bólowych utrzymujących się po przebytym leczeniu operacyjnym kręgosłupa. Po przebytych urazach i złamaniach kręgosłupa. W krajach Europy zachodniej i USA jest to zabieg bardzo powszechny, tzw. epidural steroid injection lub caudal epidural block, uwzględniony w algorytmie postępowania w tego rodzaju chorobach. Od 2004 roku wykonaliśmy ponad 460 tych zabiegów w formie jednorazowej iniekcji lub z założeniem cewnika do kanału kręgowego. W prostszej wersji przeprowadzany jest ambulatoryjnie pod kontrolą usg.  W przypadkach bardziej opornych z założeniem cewnika do kanału kręgowego zabieg wykonywany jest na sali operacyjnej pod kontrolą wielopłaszczyznowego rtg a chory wymaga 24 godzinnej hospitalizacji.

Zespół doświadczonych neurologów i specjalistów w miejscowości Poznań udzieli konsultacji oraz wyleczy bóle kręgosłupa, choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego, choroby kręgosłupa, choroby naczyniowe mózgu a także neuralgię i inne zespoły bólowe.


Procedury przeprowadzamy przy użyciu nowoczesnej aparatury medycznej oraz pod kontrolą przystosowanego do takich zabiegów aparatu USG. W zabiegach wykorzystujemy najbardziej zaawansowany technologicznie aparat do kriolezji Cryo-S Electric II PAINLESS, wykonujemy również operacje endoskopowe kręgosłupa. Zapraszamy do leczenia bólu kręgosłupa w miejscowości Poznań, którym zajmie się wykwalifikowany neurolog!

CENTRUM NEUROCHIRURGII I NEUROLOGII

ul. Morawskiego 2F
60-239 Poznań
tel: 504 199 492
mail: info@eneuro.pl
MENU