Małoinwazyjne operacje kręgosłupa

IMG_9057 W przeciwieństwie do ”tradycyjnych” operacji kręgosłupa w których dostęp do ”przepukliny dysku” odbywa się na drodze rozległego cięcia skóry, powięzi i mięśni, operacje małoinwazyjne nie powodują uszkodzenia tkanek powłok. Efektem zastosowania tych nowoczesnych technologii medycznych jest przede wszystkim radykalna poprawa komfortu pacjenta podczas leczenia w porównaniu z procedurami tradycyjnymi. Skrócenie pobytu w szpitalu do 1-2 dni. Szybkie uruchomienie pacjenta, najczęściej już w 4-5 godzinie po operacji i mniejsze ryzyko powikłań, idzie w parze z możliwością wcześniejszego podjęcia czynności zawodowych

 Przezskórna laserowa dekompresja dysku (PLDD) jest techniką, w której wykorzystuje się laser medyczny. Użycie energii wytworzonej przez to urządzenie powoduje usunięcie fragmentu jądra miażdżystego i stopniowe odparowanie wody. Efektem operacji jest zmniejszenie ciśnienia wewnątrz dysku i poprzez to ustąpienie nacisku na struktury nerwowe. Procedurę tą wykonujemy najczęściej u pacjentów u których krążek międzykręgowy jest dobrze uwodniony a pierścień włóknisty nieprzerwany. Podczas zabiegu przez specjalną igłę wprowadza się do chorego krążka międzykręgowego światłowód o średnicy 0,4 mm. Jego ułożenie kontroluje się aparatem rtg lub tomografią komputerową. Po ufiksowaniu światłowód podłączany jest do lasera. Wyemitowana zostaje adekwatna dla pacjenta dawka energii. Cały zabieg trwa 30-40 minut i przeprowadzany jest w krótkim znieczuleniu dożylnym. Pacjent pionizowany jest 4 godziny po operacji. Pobyt w szpitalu trwa 12 do 24 godzin. Skuteczność tej procedury sięga 90%.

W przypadkach, kiedy nastąpiło duże wypadnięcie krążka międzykręgowe lub nawet jego rozkawałkowanie z przemieszczeniem sekwestru do kanału kręgowego, konieczne jest zastosowanie procedur umożliwiających odbarczenie struktur nerwowych poprzez otwarcie kanału kręgowego. Wykonujemy wtedy operację endoskopową, która jest odmianą stosowanych powszechnie technik laparoskopowych. Wyróżnia się dwa rodzaje zabiegów endoskopowych kręgosłupa w zależności od wykorzystywanego dostępu operacyjnego podczas usuwania przepukliny.

 

W mikrodyscektomii endoskopowej wykorzystuje się tzw. dostęp interlaminarny( między łukami kręgów) . Po wykonaniu około 2cm cięcia na skórze w odległości około 1,5 cm od linii pośrodkowej grzbietu, już bez rozcinania, rozwarstwia się mięśnie przykręgosłupowe i wprowadza niewielki trokar z kanałem roboczym o średnicy zaledwie 8mm!. Techniką mikrochirurgiczną z doskonałym oświetleniem i przy powiększeniu obrazu ponad 20x, bezpiecznie dla chorego usuwa się fragmenty krążka międzykręgowego.

Pionizacja pacjenta odbywa się 4 do 5 godzin po zabiegu, a szpital opuszcza on przeciętnie w 2 dobie po operacji. Nie wymaga dalszej specjalnej rehabilitacji, a jedynie kilkudniowej rekonwalescencji w warunkach domowych. Powrót do obowiązków zawodowych odbywa się po około 3-6 tygodniach.

W innej technice endoskopowej wykorzystuje się tzw. dostęp transforaminalny, usuwanie przepukliny krążka międzykręgowego odbywa się przez otwór międzykręgowy. Trokar endoskopowy wprowadzany jest około 12 cm od linii pośrodkowej.

 

Zespół doświadczonych neurologów i specjalistów w miejscowości Poznań udzieli konsultacji oraz wyleczy bóle kręgosłupa, choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego, choroby kręgosłupa, choroby naczyniowe mózgu a także neuralgię i inne zespoły bólowe.


Procedury przeprowadzamy przy użyciu nowoczesnej aparatury medycznej oraz pod kontrolą przystosowanego do takich zabiegów aparatu USG. W zabiegach wykorzystujemy najbardziej zaawansowany technologicznie aparat do kriolezji Cryo-S Electric II PAINLESS, wykonujemy również operacje endoskopowe kręgosłupa. Zapraszamy do leczenia bólu kręgosłupa w miejscowości Poznań, którym zajmie się wykwalifikowany neurolog!

CENTRUM NEUROCHIRURGII I NEUROLOGII

ul. Morawskiego 2F
60-239 Poznań
tel: 504 199 492
mail: info@eneuro.pl
MENU