Neurologia i elektrofizjologia narządu ruchu

test_20141124_Carotid_0009 (1)Neurologia,usg tętnic szyjnych i kręgowych , diagnostyka neuroelektrofizjologiczna.

 

Pracujący w Centrum Neurochirurgii i Neurologii specjalista neurolog dr n. med.  Wojciech Ambrosius, asystent Kliniki Neurologii UM w Poznaniu, świadczy pomoc w zakresie diagnostyki i leczenia:

  • zaburzeń układu ruchu, niedowładów, ruchów mimowolnych (w tym choroby Parkinsona);
  • zaburzeń funkcji poznawczych, zespołów otępiennych (w tym choroby Alzheimera);
  • zaburzeń czucia i narządów zmysłów, drętwienia, zaburzeń widzenia;
  • dolegliwości bólowych, w szczególności bólów głowy,
  • zawrotów głowy;
  • zaburzeń o charakterze napadowym, padaczki;
  • schorzeń demielinizacyjnych, stwardnienia rozsianego.

Wiele objawów neurologicznych jest wynikiem zaburzeń krążenia w układzie nerwowym, co prowadzić może do udarów mózgu. Istotnym elementem wykrywania ich jest badanie USG tętnic dostarczających krew do mózgu. Diagnostyka zmian zwężających te naczynia umożliwia zapobieganie incydentom naczyniowym. Pozwala zaplanować właściwe leczenie. W Centrum Neurochirurgii i Neurologii wykonujemy badanie USG z opcją Doppler tętnic szyjnych i kręgowych. Jako jedno z nielicznych miejscw Poznaniu, Centrum oferuje wykonanie niezwykle ważnego dla oceny krążenia mózgowego przezczaszkowego badania ultrasonograficznego. Badanie USG jest bezpieczne i nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony pacjenta.

 

0177Cennym uzupełnieniem diagnostyki neurologicznej, szczególnie w przypadku zespołów bólowych kręgosłupa z towarzyszącymi zaburzeniami czucia lub niedowładem kończyn dolnych są badania neurofizjologiczne.

W naszej Centrum tym rodzajem diagnostyki zajmuje się dr n. med. Magdalena Wojtysiak. Testy potwierdzają, bądź wykluczają obecność uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego (niedowłady, porażenia kończyn dolnych) i/lub czuciowego na poziomie korzeni nerwowych. Zawierają informacje o stopniu uszkodzenia tych struktur, o charakterze uszkodzenia oraz okresie choroby ( okres ostry, podostry bądź przewlekły). Określone testy neurofizjologiczne mogą zróżnicować przyczynę niedowładów wiotkich kończyn dolnych u pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Podstawowe badania neurofizjologiczne wykonywane w diagnostyce chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa to: badanie przewodnictwa nerwowego włókien czuciowych i ruchowych odpowiednich nerwów, czyli tzw. elektroneurografia (ENG), badanie elektromiografia (EMG) i badanie ruchowych korzeniowych potencjałów wywołanych indukowanych polem magnetycznym ( MEP).

Zespół doświadczonych neurologów i specjalistów w miejscowości Poznań udzieli konsultacji oraz wyleczy bóle kręgosłupa, choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego, choroby kręgosłupa, choroby naczyniowe mózgu a także neuralgię i inne zespoły bólowe.


Procedury przeprowadzamy przy użyciu nowoczesnej aparatury medycznej oraz pod kontrolą przystosowanego do takich zabiegów aparatu USG. W zabiegach wykorzystujemy najbardziej zaawansowany technologicznie aparat do kriolezji Cryo-S Electric II PAINLESS, wykonujemy również operacje endoskopowe kręgosłupa. Zapraszamy do leczenia bólu kręgosłupa w miejscowości Poznań, którym zajmie się wykwalifikowany neurolog!

CENTRUM NEUROCHIRURGII I NEUROLOGII

ul. Morawskiego 2F
60-239 Poznań
tel: 504 199 492
mail: info@eneuro.pl
MENU