USG tętnic szyjnych oraz przezczaszkowe badanie USG

test_20141124_Carotid_0011USG tętnic szyjnych i kręgowych z badaniem dopplerowskim i przezczaszkowe badanie dopplerowskie ( Transcranial Doppler TCD).

Usg tętnic szyjnych i kręgowych z opcją Dopplera to nieinwazyjne, bezpieczne i niewymagające specjalnego przygotowania badanie służące do jak najwcześniejszego wykrywania nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, które w konsekwencji mogą prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowatości płucnej.

Samo badanie usg umożliwia dokładną ocenę  szerokości tętnic, ciągłość ich ścian oraz diagnostykę parametrów naczyniowych, ułatwiając prognozowanie powstania blaszki miażdżycowej. W badaniu dopplerowskim rejestruje się zmiany częstotliwości fali ultradźwiękowej odbitej przez przepływającą w naczyniach krew. Uwidacznia ono kierunek, prędkość  oraz zaburzenia przepływu krwi w miejscu przewężenia.

Przyczyną ponad 90% zwężeń i niedrożności tętnic domózgowych jest miażdżyca. Blaszki miażdżycowe najczęściej lokalizują się w miejscu podziału tętnicy szyjnej wspólnej na tętnicę szyjną wewnętrzną i zewnętrzną. Zwężenie tych naczyń  poza typowymi objawami neurologicznymi wynikającymi z niedokrwienia określonych okolic mózgu,  jak zaburzenia: ruchowe (niedowłady, porażenia), czuciowe, zaburzenia mowy i widzenia. Manifestować może się w sposób niespecyficzny, bólami i zawrotami głowy, zaburzeniami świadomości, szumem w uszach, zaburzeniami pamięci i równowagi. Za pomocą badania usg tętnic szyjnych i kręgowych można monitorować progresję zmian miażdżycowych, jak i ocenić skuteczność leków podawanych w jej leczeniu.

 

test_20141124_Carotid_0009 (1)Badanie USG tętnic szyjnych i kręgowych z opcją Dopplera zalecane jest u osób obciążonych czynnikami ryzyka miażdżycy tj: palenie tytoniu, nadwaga, podwyższony poziom cholesterolu, cukrzyca i nadciśnienie tętnicze.

Wskazaniem do wykonania tego badania są również:

  • bóle i zawroty głowy,
  • zaburzenia pamięci i świadomości,
  • zaburzenia wzrokowe,
  • szumy w uszach i zaburzenia równowagi,
  • wiek powyżej 60 roku życia  nawet bez wystąpienia objawów,
  • u osób u których w rodzinie wystąpiły udary mózgu na tle zwężenia tętnic szyjnych,
  • u osób z objawami niedokrwienia mózgu, po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu lub epizodzie przejściowego niedokrwienia mózgu.

 

Do oceny podobnych zjawisk w  tętnicach przebiegających wewnątrzczaszkowo służy przezczaszkowe badanie dopplerowskie (Transcranial  Doppler TCD). Przy użyciu specjalnej głowicy w sprzyjających warunkach anatomicznych można ocenić zaburzenia przepływu w naczyniach mózgowych. Umożliwia ono nieinwazyjną ocenę zwężenia naczyń mózgowych oraz dróg krążenia obocznego.

Zespół doświadczonych neurologów i specjalistów w miejscowości Poznań udzieli konsultacji oraz wyleczy bóle kręgosłupa, choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego, choroby kręgosłupa, choroby naczyniowe mózgu a także neuralgię i inne zespoły bólowe.


Procedury przeprowadzamy przy użyciu nowoczesnej aparatury medycznej oraz pod kontrolą przystosowanego do takich zabiegów aparatu USG. W zabiegach wykorzystujemy najbardziej zaawansowany technologicznie aparat do kriolezji Cryo-S Electric II PAINLESS, wykonujemy również operacje endoskopowe kręgosłupa. Zapraszamy do leczenia bólu kręgosłupa w miejscowości Poznań, którym zajmie się wykwalifikowany neurolog!

CENTRUM NEUROCHIRURGII I NEUROLOGII

ul. Morawskiego 2F
60-239 Poznań
tel: 504 199 492
mail: info@eneuro.pl
MENU